Mieszkanie dla Młodych

Program MDM, czyli „Mieszkanie dla Młodych” jest to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Nasza oferta z rynku pierwotnego w głównej mierze skierowana jest do takich osób, wielkością mieszkania spełniają kryteria dofinansowania. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań  Jeżeli wychowywanych jest przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań.

http://mieszkaniedlamlodych.com/program-mieszkanie-dla-mlodych-warunki/

X

Kontakt

X